Štednja

Uložite u ono što vrednujete – odaberite štednju u Agram banci uz atraktivne prinose i sigurnost u svoje bolje sutra:

 • Štednja u kunama i u stranim valutama iz tečajne liste Banke
 • Štednja u kunama s valutnom klauzulom uz EUR
 • Za rokove oročavanja od 1, 3, 6 i 12 mjeseci – kamatna stopa nepromjenjiva
 • Za rokove oročavanja od 24 i 36 mjeseci – kamatna stopa promjenjiva
 • Kamatne stope se ugovaraju na godišnjoj razini
 • Obračun kamate primjenom komfornog kamatnjaka
 • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi na štednju

Pregledajte cjelovitu ponudu, kamatne stope i ročnosti detaljno kroz pojedinačni prikaz svakog štednog proizvoda i oročite svoja sredstva onako kako želite.

Obračun poreza i prireza na kamate na štednju

Banka je obvezna obračunavati i uplaćivati porez i prirez na obračunatu kamatu i premiju na štednju svim klijentima rezidentima Republike Hrvatske. Porez na isplaćenu kamatu i premiju na štednju iznosi 10%, dok visina prireza ovisi o mjestu prebivališta ili boravišta klijenta. Više informacija potražit na internetskim stranicama Porezne uprave Ministarstva financija.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese info.FO@agrambanka.hr, na besplatni info telefon 0800 24 24 00 ili se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

 

Štednja po viđenju

 

 • Ušteđena novčana sredstva su dostupna u svakom trenutku
 • Odabir štednje u kunama i u stranoj valuti iz tečajne liste Banke
 • Kamatna stopa promjenjiva, ugovorena na godišnjoj razini
 • Izuzeće iz obveze plaćanja poreza i prireza na kamatu
 • Obračun kamate primjenom komfornog kamatnjaka
 • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi na štednju

KUNSKI DEPOZITI

Kamatna stopa 0,01%

 

Informacije o osiguranju depozita saznajte u letku – Osnovne informacije o zaštiti depozita

 

 

Klasična oročena štednja

 

Model oročene štednje kod kojeg se glavnica depozita i pripadajuća kamata isplaćuju po dospijeću.

 • Mogućnost ugovaranja štednje u:
  – kunama
  – devizama (EUR, USD, GBP AUD, CAD) i ostalim valutama iz tečajne liste Banke
 • Minimalni iznos oročenog depozita za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o depozitu je 1.000,00 HRK (kunska štednja) ili 150,00 EUR (devizna štednja), odnosno protuvrijednost iznosa od 150,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a, ako je valuta depozita neka druga valuta
 • Uz rokove oročavanja 1, 3, 6 i 12 mjeseci – kamatna stopa nepromjenjiva
 • Uz rokove oročavanja 24 i 36 mjeseci – kamatna stopa promjenjiva
 • Kamatne stope se ugovaraju na godišnjoj razini
 • Obračun kamate primjenom komfornog kamatnjaka
 • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi

 

Rok 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
HRK 0,01% 0,01% 0,05% 0,20% 0,30% 0,40%
EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,07% 0,15% 0,25%
AUD/CAD 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05%
USD 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,15% 0,25%
GBP 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05%
Druge valute 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05%

 

Informacije o osiguranju depozita saznajte u letku – Osnovne informacije o zaštiti depozita

 

 

Rentna štednja

 

Odlučite li se za rentnu štednju koja će Vam olakšati život i povećati redovna primanja, ostvarenom kamatom možete raspolagati i prije isteka ugovora o depozitu.

 • Model štednje pri kojem se glavnica depozita isplaćuje po dospijeću depozita, a kamate periodično
 • Mogućnost ugovaranja štednje u:
  – kunama
  – devizama (EUR, USD, GBP AUD, CAD) i ostalim valutama iz tečajne liste Banke
 • Minimalni iznos oročenog depozita za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o depozitu je 1.000,00 HRK (kunska štednja) ili 150,00 EUR (devizna štednja), odnosno protuvrijednost iznosa od 150,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a, ako je valuta depozita neka druga valuta
 • Uz rokove oročavanja 3, 6 i 12 mjeseci – kamatna stopa nepromjenjiva
 • Uz rokove oročavanja 24 i 36 mjeseci – kamatna stopa promjenjiva
 • Kamatne stope se ugovaraju na godišnjoj razini
 • Obračun kamate primjenom komfornog kamatnjaka
 • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi

 

Rok 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
HRK 0,01% 0,05% 0,20% 0,30% 0,40%
EUR 0,01% 0,01% 0,07% 0,15% 0,25%
AUD/CAD 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05%
USD 0,01% 0,01% 0,10% 0,15% 0,25%
GBP 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05%
Druge valute 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05%

 

 

Informacije o osiguranju depozita saznajte u letku – Osnovne informacije o zaštiti depozita

 

 

Otvorena štednja

 

Ako Vam je najvažnija fleksibilnost ulaganja nudimo Vam otvorenu štednju koja pruža mogućnost višekratnih uplata tijekom trajanja ugovora o depozitu. Dinamiku uplata određuje vlasnik depozita.

 • Mogućnost ugovaranja štednje u:
  – kunama
  – devizama (EUR, USD, GBP AUD, CAD) i ostalim valutama iz tečajne liste Banke
 • Minimalni iznos oročenog depozita za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o depozitu je 1.000,00 HRK (kunska štednja) ili 150,00 EUR (devizna štednja), odnosno protuvrijednost iznosa od 150,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a, ako je valuta depozita neka druga valuta
 • Uz rokove oročavanja 1, 3, 6 i 12 mjeseci – kamatna stopa nepromjenjiva
 • Uz rokove oročavanja 24 i 36 mjeseci – kamatna stopa promjenjiva
 • Kamatne stope se ugovaraju na godišnjoj razini
 • Obračun kamate primjenom komfornog kamatnjaka
 • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi

 

Rok 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
HRK 0,01% 0,01% 0,05% 0,20% 0,30% 0,40%
EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,07% 0,10% 0,20%
USD 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,15% 0,25%

 

Informacije o osiguranju depozita saznajte u letku – Osnovne informacije o zaštiti depozita

 

 

Kunska štednja s valutnom klauzulom u EUR

 

Kunska štednja s valutnom klauzulom u EUR omogućava zaštitu vrijednosti Vašeg depozita po srednjem tečaju HNB za EUR. Po dospijeću kamata i glavnica oročenog depozita isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan isplate.

 • Minimalni iznos oročenog depozita za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o depozitu je 1.000,00 HRK
 • Uz rokove oročavanja 1, 3, 6 i 12 mjeseci – kamatna stopa nepromjenjiva (renta štednja nema mogućnost ugovaranja na rok od 1 mjesec
 • Uz rokove oročavanja 24 i 36 mjeseci – kamatna stopa promjenjiva
 • Kamatne stope se ugovaraju na godišnjoj razini
 • Obračun kamate primjenom komfornog kamatnjaka
 • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi

 

Kunsku štednju s valutnom klauzulom u EUR možete ugovoriti kao:

 • Klasičnu štednju – isplata glavnice i pripadajuće kamate po dospijeću depozita
 • Rentnu štednju – model oročene štednje pri kojoj se glavnica isplaćuje po dospijeću depozita, a kamata periodično
 • Otvorenu štednju- mogućnost višekratnih uplata tijekom trajanja ugovora o depozitu

 

 

Klasična i rentna štednja s valutnom klauzulom u EUR

Rok 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
HRK 0,01% 0,01% 0,05% 0,20% 0,30% 0,35%

 

 

Otvorena štednja s valutnom klauzulom u EUR

Rok 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
HRK 0,01% 0,01% 0,05% 0,15% 0,25% 0,30%

 

Informacije o osiguranju depozita saznajte u letku – Osnovne informacije o zaštiti depozita

 

 

Dječja štednja

 

Kako biste najmlađima pokazali vrijednosti štednje ugovorite dječju štednju za njihovu sigurnu budućnost. Račun dječje štednje može biti otvoren do navršene šesnaeste godine života na ime djeteta uz zakonskog zastupnika ili skrbnika.

 • Mogućnost ugovaranja štednje u:
  – kunama
  – devizama (EUR i USD)
 • Minimalni iznos oročenog depozita za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o depozitu je 1.000,00 HRK (kunska štednja) ili 150,00 EUR (devizna štednja), odnosno protuvrijednost iznosa od 150,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a, ako je valuta depozita neka druga valuta
 • Uz rokove oročavanja 1, 3, 6 i 12 mjeseci – kamatna stopa nepromjenjiva (renta štednja nema mogućnost ugovaranja na rok od 1 mjesec
 • Uz rokove oročavanja 24 i 36 mjeseci – kamatna stopa promjenjiva
 • Kamatne stope se ugovaraju na godišnjoj razini
 • Obračun kamate primjenom komfornog kamatnjaka
 • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi

 

Rok 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
HRK 0,01% 0,01% 0,05% 0,20% 0,30% 0,40%
EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,07% 0,10% 0,20%
USD 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,15% 0,25%

 

Informacije o osiguranju depozita saznajte u letku – Osnovne informacije o zaštiti depozita

 

Ako želite da Vas naš djelatnik kontaktira vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas unesite Vašu mail adresu i/ili broj telefona, kao i vrijeme u koje biste željeli da Vas kontaktiramo.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.