Česta pitanja

Kartice

Izgubio sam karticu. Kako mogu spriječiti zloupotrebu?

U slučaju gubitka ili krađe kartice Osnovni korisnik dužan je isto odmah prijaviti u najbližoj poslovnici Banke ili na besplatan info telefon 0800 24 24 00 ili na telefon EGCP d.o.o. Zagreb broj 01/4803 699.

Kako postati korisnik MasterCard charge kartice za fizičke osobe?

Korisnik kartice može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske. Uvjeti za izdavanje kartice su:

  • Klijent ostvaruje redovite mjesečne priljeve putem tekućeg računa u Banci i uredno posluje s računom
  • na temelju oročenog depozita

Uz popunjenu i ovjerenu Pristupnicu od strane poslodavca podnositelj prilaže i drugu potrebnu dokumentaciju iz pristupnice. Pristupnicu s navedenom dokumentacijom možete predati u bilo kojoj poslovnici Banke. O izdavanju kreditne kartice i o visini limita Banka Vam šalje pismenu obavijest. Kreditnu karticu s PIN-om možete preuzeti u poslovnici u kojoj se vodi Vaš tekući račun.

Kako se odobrava i koliki je limit potrošnje na MasterCard charge kartici za fizičke osobe?

Limit potrošnje odobrava se osnovnom korisniku na temelju kreditne sposobnosti i/ili na temelju visini iznosa oročenog depozita.

Želite li da se po Vašoj kreditnoj kartici izdaju i dodatne kartice za članove Vaše obitelji dovoljno je popuniti pristupnicu za osobe koje odaberete. Banka Vam može izdati najviše dvije dodatne kartice. Korisnici dodatnih kartica ne moraju biti kreditno sposobne osobe, samo je važno da prate limit potrošnje.

Banka Vam dostavlja mjesečni izvadak troškova prethodnog obračunskog razdoblja, a Vaš će se račun teretiti datumom kojeg ste ugovorili kao Vama najpogodniji. Putem mjesečnog izvatka možete provjeriti odgovara li stanje prikupljenih slipova, odnosno potvrda o izvršenim transakcijama, s onima navedenima u izvatku. O plaćanju učinjenih troškova ne morate brinuti, osigurajte sredstva na dan dospijeća plaćanja, na svom tekućem računu, a sve ostalo prepustite nama. Svi troškovi načinjeni u zemlji i inozemstvu naplaćuju se u kunama. Naknade vezane za korištenje MasterCard charge kartice Banka naplaćuje sukladno Odluci o visini naknada za usluge Banke.

Kako postati korisnik MasterCard revolving kartice za fizičke osobe?

Korisnik kartice može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske. Uvjeti za izdavanje kartice su:

  • Klijent ostvaruje redovite mjesečne priljeve putem tekućeg računa u Banci i uredno posluje s računom
  • na temelju oročenog depozita

Uz popunjenu i ovjerenu Pristupnicu od strane poslodavca podnositelj prilaže i drugu potrebnu dokumentaciju iz pristupnice. Pristupnicu s navedenom dokumentacijom možete predati u bilo kojoj poslovnici Banke. O izdavanju kreditne kartice i o visini limita Banka Vam šalje pismenu obavijest. Kreditnu karticu s PIN-om možete preuzeti u poslovnici u kojoj se vodi Vaš tekući račun.

Koja je razlika između charge i revolving MasterCard kartice?

MasterCard charge kartica je kartica s odgodom plaćanja. Cjelokupni trošak obračunskog razdoblja dolazi na naplatu u idućem mjesecu (na dan kako je ugovoreno pristupnicom).

Revolving kartica je kartica koja Vam omogućava raspolaganje revolving kreditom. Osnovna značajka ove kartice je što sami određujete koji iznos iskorištenog revolving kredita ćete podmiriti (minimalna propisana uplata je 5% iskorištenog iznosa, odnosno 13,27 EUR, uvećano za kamatu i naknadu).

Plaćanje na internetu

Što je MasterCard Identity Check™?

Mastercard Identity Check™ je besplatna usluga za podršku sigurne kupnje Maestro i Mastercard karticama na internetu. Prilikom potvrde kupovine, Vi potvrđujete identitet Banci pomoću jednokratne zaporke (‘One Time Password – OTP’) koja Vam pristiže na Vaš mobilni uređaj u obliku SMS poruke, te pomoću statičke zaporke (broj od 6 znamenki) koja je poznata samo Vama.

Razmjena jednokratne i statičke zaporke obavlja se isključivo između Vas i Banke, a internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmjenjuju. Na taj način samo Vi možete koristiti svoju karticu kod internet trgovaca koje podržavaju plaćanje pomoću Mastercard Identity Check™ usluge.

Kako radi MasterCard Identity Check™?

Mastercard Identity Check™ u ponudi je samo kod internet trgovaca koji sudjeluju u Mastercard Identity Check ™ programu. Kupnja se obavlja slično kao i kod običnih internet trgovaca, s izuzetkom što se kod Mastercard Identity Check ™ trgovaca prilikom potvrde kupnje provjerava identitet kupca tj. korisnika kartice.

Postupak kupnje je sljedeći:

  • Odaberite željenu robu i/ili usluge, te prijeđite na stranicu za plaćanje. Nakon upisivanja traženih podataka, internet trgovina će se automatski povezati s Bankom u cilju provjere Vašeg identiteta.
  • Provjera identiteta temelji se na dva faktora: putem jednokratne zaporke koja će Vam u obliku SMS poruke biti poslana na Vaš mobilni uređaj, te unosa Vaše statičke zaporke. Obje zaporke potrebno je unijeti u odgovarajuća polja za verifikaciju. Jednokratna zaporka traje 60 sekundi, a nakon toga moguće je klikom na opciju ‘Generiraj SMS zaporku’ generirati novu.
  • Prilikom plaćanja možete generirati 4 jednokratne zaporke, a nakon 4 neuspjela pokušaja 3DS sustav će Vam onemogućiti opciju plaćanja putem interneta. U tom slučaju javite se najbližoj poslovnici Banke radi omogućavanja plaćanja. Banka provjerava ispravnost unesene jednokratne i statičke zaporke, te Vas, ako su one ispravne, obavještava povratno o uspješnom plaćanju.
Može li netko saznati moje osobne podatke i jednokratnu ili statičku zaporku?

Ne, samo Vi i Banka posjedujete informaciju o Vašim zaporkama i podacima.

Što učiniti ako je moj broj mobitela neispravan?

Ako broj Vašeg mobilnog telefona nije prijavljen u sustav Banke ili je on neispravan, nećete biti u mogućnosti dobivati jednokratnu zaporku u vidu SMS poruke. Obratite se najbližoj poslovnici Banke kako bismo ažurirali Vaš broj mobitela, a Vi mogli nastaviti uporabu ove usluge.