Gotovinski krediti

Fiksna kamatna stopa:

  • 6,49 % godišnje (*EKS 7,66%)

Rok otplate od 2 do 12 godina

Iznos kredita od 3.000 do 35.000 EUR

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 10.000.00 EUR na rok 7 godina uz kamatnu stopu 6,49%.

U izračun EKS-a uključen je trošak interkalarne kamate za mjesec dana u iznosu 53,34 EUR, trošak vođenja tekućeg računa u iznosu 1,69 EUR, premija police riziko osiguranja života u iznosu 119,04 EUR i trošak naknade za obradu kredita u iznosu od 66,36 EUR.

Za sve dodatne informacije obratite nam se u poslovnicama Banke, na besplatni info telefon: 0800 24 24 00, putem forme za upit ili putem e-maila: info.FO@agrambanka.hr.

Ako želite da Vas naš djelatnik kontaktira vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas unesite Vašu mail adresu i/ili broj telefona, kao i vrijeme u koje biste željeli da Vas kontaktiramo.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.