Hipotekarni krediti

Kamatna stopa:

  • 4,99% godišnje (*EKS 6,05%)

Rok otplate: do 30 godina

Iznos kredita od 10.000 do 500.000 EUR

 

 

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 50.000 EUR na rok 20 godina uz kamatnu stopu 5,49%. U izračun su uključeni: jednokratni trošak platne transakcije u iznosu od 15,99 EUR, trošak vođenja tekućeg računa u iznosu 1,69 EUR, trošak namjenskog oročenog depozita u iznosu od 2.500,00 EUR, trošak godišnje premije police osiguranja imovine u iznosu 49,12 EUR, trošak procjene nekretnine u iznosu 200,00 EUR i interkalarna kamata obračunata za jedan mjesec u iznosu od 225,62 EUR.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u poslovnicama Banke, na besplatni info telefon: 0800 24 24 00, putem forme za upit ili putem e-maila: info.FO@agrambanka.hr.

 

Ako želite da Vas naš djelatnik kontaktira vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas unesite Vašu mail adresu i/ili broj telefona, kao i vrijeme u koje biste željeli da Vas kontaktiramo.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.