Eskont mjenica

Agram banka uslugom eskonta mjenica omogućava Vam da odmah dođete do novaca za izvršeni posao koji ste ugovorili uz odgodu plaćanja. Na Vaš zahtjev Banka otkupljuje mjenice prije roka njihova dospijeća, uz odbitak diskonta (kamate i naknade) od nominalne vrijednosti.

Više informacija:

  • Banka prihvaća eskont mjenica izdanih od domaćih solventnih tvrtki
  • Osnovna prednost ovakvog načina financiranja je osiguravanje obrtnih sredstava prije roka dospijeća, što utječe pozitivno na Vašu likvidnost
  • Kod eskonta mjenice vlasnik prenosi mjenice indosamentom u vlasništvo Banke i preuzima regresnu obvezu prema Banci. Ako dospjelu mjenicu ne isplati glavni dužnik, Banka na osnovu mjeničnog protesta stječe pravo traženja naplate od svih potpisnika na mjenici
  • Diskontna stopa i naknade za eskont mjenica utvrđuju se sukladno Odlukama Banke o kamatnim stopama i naknadama.

Dodatne informacije vezano za eskont mjenica možete dobiti u najbližoj podružnici Banke kod Vašeg voditelja poslovnog odnosa ili pozivom na besplatni info telefon 0800 24 24 00.

Ako želite da Vas naš djelatnik kontaktira vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas unesite Vašu mail adresu i/ili broj telefona, kao i vrijeme u koje biste željeli da Vas kontaktiramo.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.