VIP paketi

Ugovorite jedan od tri VIP paketa i ostvarite niz pogodnosti u naknadama i korištenju određenih bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga.
Modeli VIP paketa razlikuju se u sadržaju pogodnosti i visini jedinstvene mjesečne naknade.

1.

Imate tekući ili žiro račun Agram banke

2.

Odaberite model VIP paketa koji najviše odgovara Vašim potrebama

3.

Ostvarite pogodnosti

Agram Start

 

Pogodnosti korištenja bankarskih proizvoda i usluga:

 • vođenje eurskog i deviznog tekućeg računa bez naknade
 • korištenje internetskog bankarstva uz mToken ili mobilnog bankarstva bez naknade
 • 50% niža naknada za kreditni nacionalni transfer u domaćoj valuti, na račun izvan Banke putem internetskog bankarstva ili mobilnog bankarstva
 • redovna obnova debitne kartice osnovnog korisnika/dodatnog korisnika bez naplate naknade
 • dvije isplate gotovine na bankomatima drugih članica MBNet-a mjesečno, bez naknade.

Pogodnosti u korištenju nebankarskih proizvoda i usluga:

 • Paket EUROHERC osiguranja d.d. – osiguranje vlasnika tekućeg ili žiro računa koje uključuje: osiguranje kartica, osiguranje prešutnog prekoračenja po tekućem računu ili osiguranje od privatne odgovornosti vlasnika žiro računa, krađa gotovine na bankomatu ili u banci, naknada u slučaju gubitka ključeva, dokumenata i kartica.
Cijena: 4,38 EUR mjesečno
Detaljnije o VIP paketima možete pronaći u Općim uvjetima korištenja VIP paketa.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese info.FO@agrambanka.hr, na besplatni info telefon 0800 24 24 00 ili se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Agram Classic

 

Pogodnosti korištenja bankarskih proizvoda i usluga:

 • vođenje eurskog i deviznog tekućeg računa bez naknade
 • vođenje eurskog i deviznog žiro računa bez naknade
 • korištenje internetskog bankarstva uz mToken ili mobilnog bankarstva bez naknade
 • korištenje SMS usluge bez naknade
 • 50% niža naknada za kreditni nacionalni transfer u domaćoj valuti, na račun izvan Banke putem internetskog bankarstva ili putem mobilnog bankarstva
 • redovna obnova debitne kartice osnovnog korisnika/dodatnog korisnika bez naplate naknade
 • tri isplate gotovine na bankomatima drugih članica MBNet-a mjesečno, bez naknade
 • bez upisnine za osnovnu kreditnu charge karticu
 • bez godišnje članarine za osnovnu kreditnu charge karticu
 • bez godišnje članarine za osnovnu kreditnu revolving karticu.

Pogodnosti u korištenju nebankarskih proizvoda i usluga:

 • Paket EUROHERC osiguranja d.d. – osiguranje vlasnika tekućeg ili žiro računa Banke koje uključuje: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, osiguranje kartica, osiguranje prešutnog prekoračenja po tekućem računu ili osiguranje od privatne odgovornosti vlasnika žiro računa, krađa gotovine na bankomatu ili u banci, naknada u slučaju gubitka ključeva, dokumenata i kartica
 • ORYX Asistencija Pomoć u kući.
Cijena: 7,17 EUR mjesečno
Detaljnije o VIP paketima možete pronaći u Općim uvjetima korištenja VIP paketa.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese info.FO@agrambanka.hr, na besplatni info telefon 0800 24 24 00 ili se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Agram Premium

 

Pogodnosti korištenja bankarskih proizvoda i usluga:

 • vođenje eurskog i deviznog tekućeg računa bez naplate naknade
 • vođenje eurskog i deviznog žiro računa bez naplate naknade
 • vođenje punomoći po računima (tekući/žiro/devizni računi) bez naplate naknade
 • korištenje internetskog bankarstva uz mToken bez naknade
 • korištenje mobilnog bankarstva bez naknade
 • korištenje SMS usluge bez naknade
 • kreditni nacionalni transfer u domaćoj valuti na račun izvan Banke putem internetskog bankarstva bez naplate naknade
 • kreditni nacionalni transfer u domaćoj valuti na račun izvan Banke putem mobilnog bankarstva bez naplate naknade
 • redovna obnova debitne kartice osnovnog korisnika/dodatnog korisnika bez naplate naknade
 • isplata gotovine na bankomatima drugih članica MBNet-a bez naknade
 • odobrenje limita za plaćanje/podizanje gotovine na rate bez naplate naknade
 • bez upisnine za osnovnu kreditnu charge karticu
 • bez godišnje članarine za osnovnu kreditnu charge karticu
 • bez godišnje članarine za osnovnu kreditnu revolving karticu
 • bez godišnje članarine za dodatnu kreditnu karticu
 • izrada kartice i PIN-a osnovnom korisniku/dodatnom korisniku (pri otvaranju i redovna zamjena) bez naplate naknade.

Pogodnosti u korištenju nebankarskih proizvoda i usluga:

 • Paket EUROHERC osiguranja d.d. – osiguranje vlasnika tekućeg ili žiro računa Banke koje uključuje: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje kartica, osiguranje prešutnog prekoračenja po tekućem računu ili osiguranje od privatne odgovornosti vlasnika žiro računa, krađa gotovine na bankomatu ili u banci, naknada u slučaju gubitka ključeva, dokumenata i kartica
 • ORYX Asistencija Pomoć u kući, Pomoć na cesti i Drugi auto.
Cijena: 13,27 EUR mjesečno
Detaljnije o VIP paketima možete pronaći u Općim uvjetima korištenja VIP paketa.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese info.FO@agrambanka.hr, na besplatni info telefon 0800 24 24 00 ili se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Ako želite da Vas naš djelatnik kontaktira vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas unesite Vašu mail adresu i/ili broj telefona, kao i vrijeme u koje biste željeli da Vas kontaktiramo.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.