Slijedom promjene NRS-a, od 1. 7. 2020. godine sniziti ćemo promjenjive kamatne stope na postojeće stambene i druge kredite građana. Više saznajte ovdje.