Financijska tržišta

Devizno tržište

Na deviznom tržištu omogućavamo svojim klijentima efikasno poslovanje, brz pristup informacijama o situaciji na tržištu i direktnim tržišnim kotacijama glavnih valuta. Također klijentima nudimo konkurentne tržišne tečaje za kupoprodaju deviza za sve glavne parove valuta kao i za ostale valute po dogovoru.

Kamatno tržište

Repo poslovi

Repo poslovi su kupnja odnosno prodaja vrijednosnih papira uz unaprijed dogovorenu obvezu povratne prodaje odnosno kupnje na unaprijed dogovoreni dan, pri čemu se određuje kamatna stopa za pozajmljivanje novca. Repo poslovi se ugovaraju na rokove do godine dana, a vrijednosni papiri služe kao osiguranje plasmana. Repo poslovima pruža Vam se mogućnost kratkoročnih pozajmica za prevladavanje potreba za likvidnošću bez prodaje vrijednosnih papira.

Depoziti

Klijentima Banke pruža se mogućnost plasiranja viška likvidnosti po tržišnim kamatnim stopama te na taj način poboljšanje upravljanja vlastitom likvidnošću i ostvarivanje dodatnih prihoda temeljem kamata.

Novčano tržište

Repo poslovi

Služba likvidnosti aktivno sudjeluje na domaćem i stranom novčanom tržištu. Upravlja likvidnošću Banke, prikuplja i plasira kunska i devizna sredstva na međubankarskom tržištu te odrađuje poslove s institucionalnim investitorima.

 

Kontakt

Sektor riznice
Odjel likvidnosti
Tel: 01/6167-360
01/6167-379
Fax: 01/6167-374
e-mail: riznica@agrambanka.hr


Skrbništvo

Agram banka d.d. svojim klijentima pruža usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima.

Banka ovom uslugom klijentima pruža stručnu brigu o njihovoj imovini na skrbničkim računima.

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima u Agram banci obuhvaća osnovne usluge skrbništva upotpunjene dodatnim uslugama kako bi se zadovoljile potrebe klijenata.

 

Usluge skrbništva koje Banka pruža svojim klijentima obuhvaća:

  • pohranu i čuvanje financijskih instrumenata domaćih i stranih izdavatelja
  • poravnanje i namiru instrukcija s financijskim instrumentima
  • naplatu prihoda od ulaganja u financijske instrumente
  • izvještavanje i ostvarivanje prava iz korporativnih akcija
  • usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava
  • usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava
  • posebni izvještaji na zahtjev klijenta