Od 1. 3. 2022. godine poslovnica Agram banke d.d. u Sinju, na adresi Vukovarska ulica 4, svoje poslovanje nastavlja na adresi Trg Franje Tuđmana 5. Zbog aktivnosti preseljenja, poslovnica na staroj adresi neće raditi 28.02.2022. godine.