Moguće promjene Anuitet u EUR
Bez promjene na dan izrade otplatnog plana
Uvećanje kamatne stope za 2 p.b.
Deprecijacija tečaja za 10%
Uvećanje KS za 2 p.b. i deprecijacija za 10%


Izračun je samo informativan i ne može se koristiti u druge svrhe.