Gubitak ili krađa kartice

U slučaju gubitka ili krađe kartice Osnovni korisnik dužan je to odmah prijaviti u najbližoj poslovnici Banke ili na besplatan info telefon 0800 24 24 00 ili na telefon EGCP d.o.o. Zagreb broj 01/4803 699.

Troškove zlouporabe kreditne kartice snosi korisnik kreditne kartice do trenutka prijave Banci.