Pregled DCC tečajne liste

Općenito o usluzi DCC

Usluga DCC (skraćenica od ‘Dynamic Currency Conversion’) je usluga plaćanja ili podizanja gotovog novca karticom pri kojoj se njenom korisniku jasno prikazuje točan iznos za koji će mu račun biti terećen. Ova usluga ima smisla za korisnike kartica van zemlje u kojoj prebivaju, a pri plaćanju ili podizanju gotovine u stranoj valuti.

Usluga DCC na ATM terminalima Agram banke d.d.

Korisnicima stranih kartica na ATM terminalima Agram banke d.d. omogućena je usluga DCC. Ona se odnosi na kartice Maestro, Cirrus i MasterCard izdane van RH, a za valute koje su objavljene na DCC tečajnoj listi vidljivoj na ovoj stranici.

Korisnik strane kartice ovu uslugu može, ali i ne mora upotrijebiti. Ukoliko je upotrijebi, iznos kojeg je podigao bit će preračunat u njegovu domicilnu valutu prema DCC tečajnoj listi koju koristi Agram banka d.d. i koja je vidljiva na ATM terminalu, ali i na ovoj stranici. Ukoliko je ne upotrijebi, iznos kojeg je podigao bit će preračunat prema odgovarajućim pravilima njegove banke ili kartične kuće (izdavatelj kartice).

Tečaj prema kojem se obavlja DCC konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnicama Agram banke d.d.

Usluga DCC za kartice Agram banke d.d.

Pri plaćanju ili podizanju gotovog novca van RH, usluga DCC može biti ponuđena i korisnicima kartica Agram banke d.d. – ovisno o tome podržava li je pojedini terminal ili ne.
Ukoliko upotrijebite ovu uslugu, Vaš račun bit će terećen za točno onaj iznos koji Vam je prikazan na ekranu terminala, a preračun strane valute u kunsku protuvrijednost će provesti inozemna banka ili kartična kuća (prihvatitelj kartice) po vlastitom DCC tečaju. Za Vas kao korisnika kartice, a ovisno o tom DCC tečaju, ova usluga može biti financijski značajno nepovoljnija.
Ukoliko je ne upotrijebite, tada preračun strane valute u kunsku protuvrijednost neće provesti prihvatitelj kartice po svom DCC tečaju, već će ga provesti Agram banka d.d. na način opisan u pripadajućim općim uvjetima.

Ako želite da Vas naš djelatnik kontaktira vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas unesite Vašu mail adresu i/ili broj telefona, kao i vrijeme u koje biste željeli da Vas kontaktiramo.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.