Direktiva o platnim uslugama na unutarnjem tržištu – PSD2

Uvod

U studenom 2015. godine, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, EBA, je objavila revidiranu Direktivu o platnim uslugama, EU 2015/2366, također poznatu kao PSD2 direktiva.

PSD2 obvezuje banke da, po klijentovu odobrenju, dozvoli trećim stranama koje pružaju uslugu iniciranja plaćanja, uslugu pružanja informacija o računu ili uslugu s kartičnim platnim instrumentima, skraćeno TPP-ovima (Third Party Providers), pristup računima za plaćanje koje je banka ponudila svojim klijentima za obavljanje online transakcija putem bančinih digitalnih kanala.

Preciznije rečeno, PSD2 i regulatorno-tehnički standard (RTS) kojeg je objavila EBA, traži od banaka da ponudi barem jedno sučelje TPP-ovima za obavljanje usluga iniciranja plaćanja i usluga informiranja o računima. Banke imaju mogućnost izabrati žele li TPP-ovima omogućiti pristup postojećim korisničkim sučeljima, nadograđenim potrebnim sigurnosnim mehanizmima i identifikacijom TPP-ova ili će omogućiti namjensko sučelje, eng. Application Programming Interface (API). Spomenuti EBA-in RTS u članku 32. uspostavlja zahtjeve za takvo namjensko sučelje.

U skladu s tim, Agram banka je odlučila da će TPP-ovima staviti na raspolaganje namjensko sučelje, tzv. PSD2 API.

PSD2 direktiva je implementirana u hrvatsko zakonodavstvo delegiranjem uredbe kroz Zakon o platnom prometu (ZPP), koji je objavljen u Narodnim novinama br. 66/2018, 20. srpnja 2018.

Kao članica Hrvatske udruge banaka (HUB), Agram banka se pridružila inicijativi za standardizaciju namjenskog sučelja, PSD2 API-ja, za pristup računima od strane TPP-ova.
2017. g., sve članice HUB-a, okupljene oko standardizacije API-ja prepoznale su potencijal inicijative koju je pokrenula Berlinska grupa kao značajnu i važnu inicijativu u standardizaciji API-ja na razini više kreditnih institucija u EU.

Hrvatska udruga banaka pridružila se Berlinskoj grupi u rujnu 2017. g. i kontinuirano nastavila pridonositi definiranju specifičnosti koje donosi hrvatsko tržište.

Dokumentacija

Kao član Hrvatske udruge banaka, koja je pak član Berlinske grupe, osnovu dokumentacije vezano za PSD2 API Agram banke predstavlja NextGenPSD2 dokumentacija od Berlinske grupe. HUB PSD2 API dokumentacija nasljeđuje NextGenPSD2 dokumentaciju, a dokumentacija Agram banke nasljeđuje dokumentaciju od Berlinske grupe i HUB-a.

Neki dokumenti i upute su objavljeni jedino na engleskom jeziku (npr. Swagger datoteka sadrži komentare i opise na engleskom jeziku i sl.), sukladno standardima struke i radi jednostavnosti i potrebe da se izbjegnu nepotrebne greške

Dokumentacija Agram banke se sastoji od tri dijela koja su hijerarhijski strukturirana i povezana:

Za više informacija o PSD2 kontaktirajte nas na e-mail: psd2@agrambanka.hr

Ukoliko želite da Vas naš djelatnik banke kontaktira po pitanju kredita, napišite Vašu mail adresu i/ili broj telefona te vrijeme u kojem ste dostupni.