Slijedom promjene NRS-a, od 01.01.2020. sniziti ćemo promjenjive kamatne stope na postojeće stambene i druge kredite građana. Više saznajte ovdje.