Česta pitanja

Kartice

Izgubio sam karticu. Kako mogu spriječiti zloupotrebu?

U slučaju gubitka ili krađe kartice Osnovni korisnik dužan je isto odmah prijaviti u najbližoj poslovnici Banke ili na besplatan info telefon 0800 24 24 00 ili na telefon EGCP d.o.o. Zagreb broj 01/4803 699.

Kako postati korisnik MasterCard charge kartice za fizičke osobe?

Korisnik kartice može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske. Uvjeti za izdavanje kartice su:

 • Klijent ostvaruje redovite mjesečne priljeve putem tekućeg računa u Banci i uredno posluje s računom
 • na temelju oročenog depozita

Uz popunjenu i ovjerenu Pristupnicu od strane poslodavca podnositelj prilaže i drugu potrebnu dokumentaciju iz pristupnice. Pristupnicu s navedenom dokumentacijom možete predati u bilo kojoj poslovnici Banke. O izdavanju kreditne kartice i o visini limita Banka Vam šalje pismenu obavijest. Kreditnu karticu s PIN-om možete preuzeti u poslovnici u kojoj se vodi Vaš tekući račun.

Kako se odobrava i koliki je limit potrošnje na MasterCard charge kartici za fizičke osobe?

Limit potrošnje odobrava se osnovnom korisniku na temelju kreditne sposobnosti i/ili na temelju visini iznosa oročenog depozita.

Želite li da se po Vašoj kreditnoj kartici izdaju i dodatne kartice za članove Vaše obitelji dovoljno je popuniti pristupnicu za osobe koje odaberete. Banka Vam može izdati najviše dvije dodatne kartice. Korisnici dodatnih kartica ne moraju biti kreditno sposobne osobe, samo je važno da prate limit potrošnje.

Banka Vam dostavlja mjesečni izvadak troškova prethodnog obračunskog razdoblja, a Vaš će se račun teretiti datumom kojeg ste ugovorili kao Vama najpogodniji. Putem mjesečnog izvatka možete provjeriti odgovara li stanje prikupljenih slipova, odnosno potvrda o izvršenim transakcijama, s onima navedenima u izvatku. O plaćanju učinjenih troškova ne morate brinuti, osigurajte sredstva na dan dospijeća plaćanja, na svom tekućem računu, a sve ostalo prepustite nama. Svi troškovi načinjeni u zemlji i inozemstvu naplaćuju se u kunama. Naknade vezane za korištenje MasterCard charge kartice Banka naplaćuje sukladno Odluci o visini naknada za usluge Banke.

Kako postati korisnik MasterCard revolving kartice za fizičke osobe?

Korisnik kartice može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske. Uvjeti za izdavanje kartice su:

 • Klijent ostvaruje redovite mjesečne priljeve putem tekućeg računa u Banci i uredno posluje s računom
 • na temelju oročenog depozita

Uz popunjenu i ovjerenu Pristupnicu od strane poslodavca podnositelj prilaže i drugu potrebnu dokumentaciju iz pristupnice. Pristupnicu s navedenom dokumentacijom možete predati u bilo kojoj poslovnici Banke. O izdavanju kreditne kartice i o visini limita Banka Vam šalje pismenu obavijest. Kreditnu karticu s PIN-om možete preuzeti u poslovnici u kojoj se vodi Vaš tekući račun.

Koja je razlika između charge i revolving MasterCard kartice?

MasterCard charge kartica je kartica s odgodom plaćanja. Cjelokupni trošak obračunskog razdoblja dolazi na naplatu u idućem mjesecu (na dan kako je ugovoreno pristupnicom).

Revolving kartica je kartica koja Vam omogućava raspolaganje revolving kreditom. Osnovna značajka ove kartice je što sami određujete koji iznos iskorištenog revolving kredita ćete podmiriti (minimalna propisana uplata je 5% iskorištenog iznosa, odnosno 100 HRK, uvećano za kamatu i naknadu).

Plaćanje na internetu

Što je MasterCard SecureCode™?

MasterCard SecureCode™ je besplatna usluga sigurne kupovine Maestro i MasterCard karticama na internetu. Prilikom potvrde kupovine, Vi potvrđujete identitet Banci pomoću jednokratne zaporke – ista Vam pristiže na Vaš mobilni uređaj u obliku SMS poruke.

Razmjena jednokratne zaporke (‘One Time Password – OTP’) isključivo se obavlja između Vas i Banke te internetski trgovac nema uvid u podatke koji se razmjenjuju. Na taj način jedino Vi možete koristiti karticu kod internetskog trgovaca koje podržavaju plaćanje pomoću MasterCard SecureCode™ usluge. MasterCard SecureCode™ nudi se samo kod internetskog trgovaca koji sudjeluju u MasterCard SecureCode™ programu.

Kako radi MasterCard SecureCode™?

MasterCard SecureCode™ u ponudi je samo kod internetskog trgovaca koji sudjeluju u MasterCard SecureCode™ programu. Kupovina se obavlja slično kao i kod običnih internetskih trgovaca s izuzetkom što se kod MasterCard SecureCode™ trgovaca prilikom potvrde kupovine izvršava provjera identiteta korisnika.

Postupak kupovine je sljedeći:

 • Odaberite željenu robu i/ili usluge te prijeđite na stranicu za plaćanje. Po upisivanju traženih podataka (uključujući broj Vaše Maestro ili MasterCard kartice) internetska trgovina će se automatski povezati s Bankom s ciljem provjere Vašeg identiteta.
 • Provjera identiteta realizirana je putem jednokratne zaporke, koja će Vam u obliku SMS poruke biti poslana na Vaš mobilni uređaj. Prispjelu zaporku potrebno je unijeti u odgovarajuće polje verifikacije. Svaka zaporka traje 60 sekundi, a nakon toga potrebno je klikom na opciju „Generiraj SMS zaporku“ generirati novu.
 • Prilikom plaćanja možete generirati 4 jednokratne zaporke, a nakon 4 neuspjela pokušaja autentificiranja 3DS sustav će Vam zaključati karticu za internetsko plaćanje. U tom slučaju javite se u najbližu poslovnicu Banke radi otključavanja. Banka provjerava ispravnost unesene zaporke i ako je ispravna, obavještava Vas povratno o uspješnom plaćanju.
Kako mogu aktivirati MasterCard SecureCode™ uslugu?

Aktivacije MasterCard SecureCode™ uslugu izvršava se prilikom prve kupovine kod internetskog trgovca koji podržava MasterCard SecureCode™ sustav plaćanja.

Postupak aktivacije je sljedeći:

 • Odaberite željenu robu i/ili usluge te prijeđite na stranicu za plaćanje. Po upisivanju traženih podataka (uključujući broj Vaše Maestro ili MasterCard kartice) internetska trgovina će se automatski povezati s Bankom i provjeriti je li Vaša Maestro ili MasterCard kartica aktivirana za korištenje MasterCard SecureCode™ usluge.
 • Ako Vaša kartica nije aktivirana za korištenje MasterCard SecureCode™ usluge, na Vašem zaslonu pojavit će se prozor s ponudom za aktivaciju usluge, tj. s mogućnošću prihvaćanja Općih uvjeta ove usluge.
 • Ako prihvatite nastavak aktivacije, unesite tražene podatke kojima potvrđujete Vaš identitet i unesite jednokratnu SMS zaporku, koja će Vam biti poslana u SMS poruci na Vaš mobilni telefon nakon klika na opciju „Generiraj SMS zaporku“.
 • Banka provjerava ispravnost unesenih podataka i ako su ispravni, obavještava Vas povratno o uspješnoj aktivaciji.
Kako radi MasterCard SecureCode™?

MasterCard SecureCode™ u ponudi je samo kod internetskog trgovaca koji sudjeluju u MasterCard SecureCode™ programu. Kupovina se obavlja slično kao i kod običnih internetskih trgovaca s izuzetkom što se kod MasterCard SecureCode™ trgovaca prilikom potvrde kupovine izvršava provjera identiteta korisnika.

Postupak kupovine je sljedeći:

 • Odaberite željenu robu i/ili usluge te prijeđite na stranicu za plaćanje. Po upisivanju traženih podataka (uključujući broj Vaše Maestro ili MasterCard kartice) internetska trgovina će se automatski povezati s Bankom s ciljem provjere Vašeg identiteta.
 • Provjera identiteta realizirana je putem jednokratne zaporke, koja će Vam u obliku SMS poruke biti poslana na Vaš mobilni uređaj. Prispjelu zaporku potrebno je unijeti u odgovarajuće polje verifikacije. Svaka zaporka traje 60 sekundi, a nakon toga potrebno je klikom na opciju „Generiraj SMS zaporku“ generirati novu.
 • Prilikom plaćanja možete generirati 4 jednokratne zaporke, a nakon 4 neuspjela pokušaja autentificiranja 3DS sustav će Vam zaključati karticu za internetsko plaćanje. U tom slučaju javite se u najbližu poslovnicu Banke radi otključavanja. Banka provjerava ispravnost unesene zaporke i ako je ispravna, obavještava Vas povratno o uspješnom plaćanju.
Mogu li aktivirati više od jedne Maestro ili MasterCard kartice Agram banke?

Da, možete registrirati sve svoje Maestro i MasterCard kartice izdane od strane Agram banke. Potrebno je izvršiti aktivaciju za svaku karticu posebno. Također, nakon što Vam Banka izda novu (zamjensku) karticu, morate ponovo provesti postupak aktivacije.

Gdje mogu naći internetsku trgovinu koja koristi MasterCard SecureCode™ uslugu?

Velik broj internetskih trgovina sudjeluje u MasterCard SecureCode™ programu i najlakše ih je prepoznati po tome što na internetskim stranicama imaju istaknut MasterCard SecureCode™ logo.

MasterCard Securecode

Ako se registriram za korištenje MasterCard SecureCode usluge, mogu li koristiti karticu na internetskim trgovinama koje ne podržavaju korištenje MasterCard SecureCode™ usluge?

Da, na internetskim trgovinama koje ne podržavaju plaćanje putem MasterCard SecureCode™ usluge, kupovina se obavlja na uobičajen način. Skrećemo Vam pozornost da je takav način manje siguran!

Što ako ne želim aktivirati MasterCard SecureCode™ uslugu?

Ako u tom trenutku ne želite aktivirati MasterCard SecureCode™ uslugu, možete nastaviti kupovinu bez aktivacije, na uobičajeni način. Ako vam je potrebno vremena da se upoznate s MasterCard SecureCode™ uslugom možete do četiri puta odbiti aktivaciju prilikom kupovine kod internetskog trgovaca koji podržavaju MasterCard SecureCode™ uslugu. Nakon što četiri puta odustanete od aktivacije, kartica će biti blokirana i moći će se koristiti samo kod trgovaca koje nisu u MasterCard SecureCode™ programu.

Može li netko saznati moje osobne podatke, tj. jednokratnu zaporku?

Ne, samo Vi i Banka posjedujete informaciju o Vašoj zaporci i podacima.

Što učiniti ako je moj broj mobitela neispravan?

Ako je broj Vašeg mobilnog telefona neispravan ili ne postoji u 3DS sustavu, nikako ne upisujte ispravan na dostupna polja ne ekranu, već se obratite u najbližoj poslovnici Banke kako bismo ažurirali Vaš broj mobitela, a Vi mogli nastaviti uporabu ove usluge.